От какво зависи интерфейса

Според това за какво основно ще бъде използван интерфейса, дали удобствата, които предоставя и начинът на работа, улеснението от ползването му и т.н. се определя и неговият избор.

Често обикновеният потребител определя приложимостта на интерфейса по това дали е труден за управление или приятен за работа. Това е и водещият критерии за възприемане на един интерфейс.

И това е напълно основателно, за да бъде възприета информацията от компютъра, значение има интерфейса. Често за моделиране на самата система в компютъра е нужно да се моделира интерфейса. За целта информацията в него трябва да е представена по възприемчив начин и без двусмислие.

Представите за това, как би трябвало да изглежда интерфейса се моделират и от появата на виртуална реалност и мултимедия. В основата на създаването и проектирането на интерфейс са заложени още:

Предвиждане на аудиторията, която ще го използва. Това дали ще се употребява главно за игри, за работа и професионални умения.

Той трябва да осигурява лекота при употреба и да се доближава до това, което потребителя е свикнал да използва.

Добре е да е интуитивен и сам да подсказва начина за управление. Улеснение при влизане и излизане.

Добрият интерфейс не винаги говори за сложност и професионализъм.

От значение в избора на добрият интерфейс е и това как реагира при изникнали грешки, дали дава сигнал за възникнали такива, дали създава нужните удобства за потребителя.

Сред водещите елементи в изграждането на интерфейса са неговите бутони, форми, изображения, кутии, скролери и специални елементи. Тук става дума, както за текстовите, така и за графичните изображения.

В прогреса на динамично развиващите се технологии се очаква и интерфейса да заеме своето лидерско място с множество нови предложения. Създаването на виртуална реалност не само върху плоския екран е само една от стъпките, които се очакват масово на пазара.