История на интерфейса

Щом заговорим за интерфейс, асоцииращо свързваме понятието с връзката със съвременната машина, чрез която се осъществява и диалога. Реално интерфейс понятието се появява през 50-те г. от миналия век и конкретно в програмите ЕИМ. С годините той търпи редица реформи и достига непознаваеми нива на прогрес, за да достигне в присъщия си вид днес. И ако в началото на създаването му той се е определял от жици в компютъра, то днес нещата са далеч по-различни.

Малко след откриването му, едно десетилетие по-късно започва и неговото развитие. След още 10 години, през 70-те интерфейсът се подава и като команди в текстов вид, чрез терминално устройство. Така стартира и текстовия интерфейс за потребителя.

Още едно десетилетие е нужно на технологиите, за да създадат и въведат в режим на работа графичен интерфейс Graphical User Interface. Фирмата Apple създава първият такъв като приложение в компютри Macintosh. И веднага след това Microsoft създава своят WINDOWS.

Това създава множество улеснения при работа. Компоненти за въвеждане на информация, екранизация, улесняване на потребителя с помощта на програми от полета и бутони, прави използването на машините лесно, практично и удобно.

Потребителски интерфейс – често в най-опростеният случай този термин се свързва с видимата част от приложението, с която се осъществява диалога с програмите. Благодарение на интерфейса потребителите въвеждат данни и получават желаните/търсени резултати. В зависимост от структурата на интерфейса, лекотата при употребата му и лесното управление се определят и предпочитанията за дадения тип и се създава нужния комфорт за потребителя.

Днес масово използваните операционни системи работят с двумерен графичен интерфейс. Неговата работна площ се определя от големината на екрана, а визуализацията от системата. Менюта, икони, прозорци са една част от ресурсите на операционната система. В резултат от посоченото устройство става и манипулирането, изборът на обект, действие, стойност.